+90 (242) 642 03 10 Online Reservation

Satın Alma Kural ve Şartları

1-) TARAFLAR :

Bir tarafta Arcanus Side Resort Otel Tic.A.Ş. Asbeton İnş.Taah.Gıda Tur.San. ve Tic.A.Ş. diğer tarafta bu sözleşmeyi onaylayarak konaklama hizmetlerini internet üzerinden alan kişi veya kurum (Bu sözleşmede MÜŞTERİ/MİSAFİR diye anılacaktır) arasında aşağıdaki sözleşme hüküm ve şartlarında Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

İsim / Unvan : Arcanus Side Otel / Asbeton İnş.Taah.Gıda Tur.San. ve Tic.A.Ş.

Tel : +90 2427569321

Faks : + 90 (242) 756 93 20

E-Posta : reservation@arcanushotels.com

Web Site : www.arcanushotels.com

2-) KONUSU :

İş bu sözleşmenin konusu, Arcanus Side Resort Otel Tic.A.Ş. Asbeton İnş.Taah.Gıda Tur.San. ve Tic.A.Ş.’ nin Müşteriye satışını yaptığı konaklama servislerinin ifa şekli ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2.1- İş bu sözleşme uyarınca HOTEL, MİSAFİR’ in talebi üzerine HOTEL’ de konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür. (Bu sözleşmede HİZMET olarak anılacaktır.)

2.3- İş bu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte MİSAFİR, HOTEL’ de konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.

2.4- İşbu sözleşme akdedildiği ve sözleşme bedelinin MİSAFİR tarafından tamamen ödendiği andan itibaren HOTEL, MİSAFİR’ in talep ettiği hizmeti karşılayacağını beyan eden Rezervasyon (Voucher) Belgesini (Konaklayacak kişilerin Adı Soyadı, Giriş ve Çıkış Tarihleri, Oda Tipi bilgileri vb.) Misafire gönderecektir.

3- REZERVASYON YAPILIŞ – DEĞİŞİKLİK VE İPTAL ŞEKLİ / ŞARTLARI

3-1- Hizmet-Konaklama rezervasyonu www.arcanushotels.com internet sayfasındaki rezervasyon formunun doldurulması yoluyla veya 0242 352 3333 numaradan rezervasyon merkezini aramak sureti ile gerçekleştirilebilir.

3.2- Online Rezervasyon Kural ve Şartları sözleşmemiz zaman zaman güncellenmektedir. www.arcanushotels.com da bulunan hali en güncel hali ve geçerli olanıdır.

3.3- Yapılan rezervasyonlar MİSAFİR tarafından faks veya e-posta yolu ile iptal edilebilir.

3.4- MİSAFİR’ in, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini otele giriş tarihinden en geç 14 (Ondört) gün önce otele iletmesi gerekmektedir. HOTEL müsaitliği doğrultusunda talebi onaylanabilir.

3.5- İşbu sözleşme ile MİSAFİR, rezervasyonunu yaptıktan bir müddet sonra herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı takdirde, söz konusu rezervasyon değişiklik talebinin teyit edildiği tarih sırasında uygulanan fiyatların esas alınarak rezervasyonun revize edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6- Çocuklar için indirim ebeveynleriyle aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. Çocuk yaşı hesaplamasında HOTEL’ e giriş yaptığı tarih dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının rezervasyon kaydı sırasında yetkili şahıs tarafından talep edildiği kimlikte belirtilen yaştan farklı olduğu tespit edildiği halde rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkı MİSAFİR tarafından ayrıca ödenecektir.

3.7- Rezervasyon MİSAFİR tarafından kredi kartı ile garanti edilerek onaylandığında HOTEL rezervasyon teyidini vermiş olacaktır.

3.8- Fiyata dahil olan ve olmayan hizmetler www.arcanushotels.com internet adresimizde yer almaktadır.

3.9- Rezervasyonun yapıldığı tarih ile HOTEL’ e giriş tarihi arasındaki sürenin 30 günden az olduğu rezervasyonlarda, MİSAFİR Çayma Hakkını kullanmayacağını ve ödemiş olduğu konaklama bedelinin iadesini, iş bu sözleşmede belirtilen mücbir sebepler haricinde talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

3.10- Rezervasyonun yapıldığı tarih ile Hotel’ e giriş tarihi arasındaki sürenin 30 günden fazla olması durumunda Rezervasyon tarihinden itibaren 30 gün öncesinde MİSAFİR çayma hakkını kullanabilir, rezervasyonunu iptal edebilir. Bu durumda ödenmiş olan konaklama bedeli iade edilir.

3.11- Yukarıda belirtilen maddeler gereğince HOTEL tarafından gerçekleştirilecek konaklama bedeli iadeleri yöntemi rezervasyon anında MİSAFİR tarafından yapılan ödeme yöntemine göre yapılacaktır. (Eğer MİSAFİR kredi kartı ile ödeme yaptıysa aynı kredi kartına, banka havalesi ile yaptıysa havale gelen hesap numarasına iade edilecektir.

3.12- Kredi kartlarına yapılan iadelerde ilgili banka prosedürleri geçerlidir.

3.13- EFT ve Havale işlemlerinden doğabilecek olan ek masraflardan HOTEL sorumlu değildir.

3.14- MİSAFİR tarafından yaptırılan rezervasyon 3. Şahıslara devredilemez.

4- KONAKLAMA ŞEKLİ

4.1. Arcanus Side Resort, www.arcanushotels.com web sitesinde ilan edilmiş konsept ile hizmet vermektedir. HOTEL’ in taahhüt etmiş olduğu konsept dışındaki MİSAFİR harcamaları oda hesabına işlenir ve çıkıştan evvel tahsil edilir.

4.2. Giriş sırasında MİSAFİR’ in yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. MİSAFİR’ in yanlış bilgi vermesinden doğacak bedeli MİSAFİR karşılayacaktır.

4.3. MİSAFİR, otele vardığı saat kaç olursa olsun, HOTEL’ e giriş günü en erken saat 14:00’ de odaya yerleşeceğini ve HOTEL’ den çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00 ’ de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul edecektir.

4.4- Evcil hayvanlar Arcanus Side Resort Hotel tarafından kabul edilmemektedir.

Detaylı bilgi için 0242 352 33 33 numaralı rezervasyon merkezi ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

4.5- MİSAFİR’ in HOTEL’ e yerleştikten sonra HOTEL’ in sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme geri iade edilmeyecektir.

5- ÖDEME ŞEKLİ ve FATURALANDIRMA

5.1. Kayıt anında rezervasyon bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Hizmet bedeli HOTEL’ e tam ve eksiksiz olarak ödenmediği takdirde rezervasyon geçerli değildir.

5.2. MİSAFİR, Online rezervasyon sistemi üzerinden kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir. Ödemenin rezervasyonu yaptıran MİSAFİR dışında başka kişiye ait kredi kartı ile yapılmak istenmesi halinde, kredi kartı sahibinin önceden HOTEL’ e yazılı bilgi vermesi gerekmektedir.

Giriş tarihinde ise MİSAFİR’ in, kredi kartı sahibinin ıslak imzalı nüfus cüzdanı fotokopisini teslim etmesi gerekmektedir. MİSAFİR’ in, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk MİSAFİR’ e ait olacaktır.

5.3. HOTEL, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. HOTEL aynı zamanda zarar verici programlar ve MİSAFİR’ in dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge sırlarının üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacağını ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını MİSAFİR kabul beyan ve taahhüt eder.

5.4- MİSAFİR, HOTEL’ e giriş sırasında Hotel yetkilisine; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını yada bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir. MİSAFİR’ in, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk MİSAFİR’ e ait olacaktır.

5.5- Fatura MİSAFİR’ e hizmet aldıktan sonra otelden çıkışı esnasında verilecektir. MİSAFİR faturasını çıkış esnasında almaz ise MİSAFİR’ in belirttiği adrese gönderilecektir. Eğer MİSAFİR, faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura Misafir irtibat adresine gönderilecektir. MİSAFİR’ in yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması durumunda faturanın Misafire ulaşmamasından HOTEL sorumlu tutulmaz.

5.6- Fiyatlara KDV dahil olup, HOTEL’ in web sitesinde belirtilen kendine özgü konsepti, Konaklama belgesinde belirtilen süre dahilinde misafirin satın almış olduğu ODA TİPİ konaklamasını içermektedir.

5.7- MİSAFİR, bu protokolü ve Ek’ lerini mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu protokol ve Ek’ lerinde belirtilen hizmeti, burada belirtilen şartlarda almayı taahhüt etmiştir.

5.8- MİSAFİR, bu protokol ve eklerinde adı geçen Hotel hakkında her türlü bilgiyi HOTEL’ e ait internet sitesinden alır ve gerekli tüm incelemesini ve araştırmasını yaptıktan sonra, bu protokolü okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.

6- DİĞER HÜKÜMLER

6.1- İş bu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, MİSAFİR tarafından Hotel ’in internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Online rezervasyon yapılması halinde her aşamasında veya rezervasyon yapıldıktan sonra konaklama bilgileri MİSAFİR tarafından internet sayfasından yazdırılabilir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan MİSAFİR tarafından görülür ve MİSAFİR kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. MİSAFİR kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Online rezervasyon ve Rezervasyon Merkezinde kullanılan kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, MİSAFİR bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımlar ile veya MİSAFİR’ in ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreler ve bilgiler ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden MİSAFİR’ in uğrayabileceği zararlardan Hotel sorumlu değildir. HOTEL’ in herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğünü bulunmadığını ve ayrıca bu nedenle HOTEL’in uğrayabileceği zararları ödemeye MİSAFİR kabul beyan ve taahüt etmiştir.

6.2- MİSAFİR’ in, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak HOTEL Ön büro Müdürüne tebliğ etmesi iyi niyetli MİSAFİR’ in özen borcudur. MİSAFİR’ in, şikâyetçi olduğu halde almakta olduğu hizmeti bildirimde bulunmadan sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

6.3- Mücbir sebepler; grev-lokavt, savaş hali, halk hareketi, doğal afet, sel, yangın ve ön görülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı HOTEL, konaklamayı iptal edebilir. Bu gibi durumlarda MİSAFİR’ in tazminat talep etme hakkı yoktur. Hizmetin verilemediği dönemdeki bedel MİSAFİR’ e iade edilir. Ayrıca, MİSAFİR ve/veya birinci derece yakınlarının ölu¨m, hastalık, kaza, gibi durumlarda mücbir sebebi belgelemesi halinde kalınamayan süreye ait konaklama bedeli HOTEL tarafından iade edilir.

6.4- HOTEL Rezervasyon (Voucher) Belgesi iş bu ön bilgilendirme, koşul ve şartları içeren protokolün eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.

6.5- MİSAFİR’ in, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda MİSAFİR, yapmış olduğu ihlal sonucu HOTEL ’in uğrayabileceği her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt  eder.

6.7- MİSAFİR’ in başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; HOTEL MİSAFİR adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde MİSAFİR’ e herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

6.11- Web sayfasında değişiklik yapma hakkı; HOTEL internet sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. HOTEL, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.12- MİSAFİR web sitesi üzerinden veya rezervasyon merkezi üzerinden konaklayacak kişi/kişiler ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan tamamen sorumludur. Yanlış verilen bilgilerden kaynaklı maliyetler ve problemlerden MİSAFİR bizzat sorumludur. Bu problemler ve maliyetlerden HOTEL hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.13- Bilgisayar yazılım-program gibi teknik hata, yanlış fiyat gösterimi ve sorunlardan kaynaklı hatalı rezervasyonları HOTEL tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir.

6.14- MİSAFİR’ e ait bilgilerin gizliliği HOTEL internet adresi ile başlayan tüm uzantılarda geçerlidir. MİSAFİR’ e ait kişisel bilgiler kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Kredi kartı ile satın almak istediğiniz ürünün ödemesi sistemimizde mevcut anlaşmalı bankalar tarafından sağlanan sanal pos ile yapılacaktır. HOTEL ile sizin işlemciniz arasında akan dataları gizli ve özel tutmak için şifreleyen Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknoloji, internet üzerinden kredi kartı bilgilerinizi girmenizi daha da güvenli kılar. Kişisel bilgileriniz OTEL database’in de saklanmakta fakat kredi kartı bilgileriniz güvenlik nedeniyle sistem ve kayıtlarında tutulmamaktadır. MİSAFİR bu anlaşma ile kişisel bilgilerinin saklandığını ve paylaşılmayacağını bildiğini taahhüt eder.

7- YETKİLİ MAHKEME

7.1- İş bu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili mahkeme; Antalya Mahkeme ve icra daireleridir.

Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile ön bilgilendirmede, internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.