Ayrıca, bu kodu baştaki etiketinin hemen sonrasına yapıştırın: +90 (242) 642 03 10 Online Reservation

ÇEVRE KORUMA VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

ÇEVRENİN KORUNMASI ADINA;

 • Her departman faaliyeti sonrasında oluşabilecek çevresel riskleri belirliyor ve oluşan atıkları azaltmak adına önlemler alıyoruz.

 • Tesis geneli ve odalarda atıkların ayrıştırılarak geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Plajımıza gelen carettaları, bahçemizdeki endemik bitki türlerini koruma altına alarak doğal hayatın korunmasına yardımcı oluyoruz.

 • Tesisimizde oluşan geri dönüşümsüz ve tıbbi atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslı firmalar aracılığı ile etkisiz hale getirilmesini sağlıyoruz.

 • Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip ediyor ve aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler alıyoruz.

 • Oluşabilecek acil durumlar ve çevre felaketlerin önüne geçmek amacı ile Acil Durum Müdahale Ekipleri ile düzenli tatbikatlar yapıyoruz.

 • Temiz deniz, bakımlı, sağlıklı ve güvenilir bir plajın sembolü olan Mavi Bayrak ödülümüzün kriterlerini her yıl eksiksiz olarak yerine getiriyoruz.

 • Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerektiği ile ilgili personelimize sürekli eğitimler veriyoruz.

  SOSYAL SORUMLULUK ADINA;

 • Bölgesel kalkınma adına kurulan vakıf, dernek ve birlikler ile işbirliği yapıyoruz, Bölge turizminin gelişmesi adına yapılan etkinliklere düzenli olarak katılıyoruz.

 • Çalışanlarımızın bireysel anlamda eksikliklerini gidermek amacı dış kaynaklı eğitimler alıyoruz.

 • Turizm ve Çevre uyumunu en üst düzeyde tutmak adına misafirlerimizi ve çalışanlarımızı sürekli bilinçlendiriyoruz.

 • Herhangi bir dil, din ve mezhep, ırk, cinsiyet, yaş, siyasal düşünce ve felsefi inanç ve benzeri sebeplerde ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara insan kaynakları uygulamaları konusunda gereken desteği en iyi şekilde veriyoruz.

  GENEL KOORDİNATÖR